Trường Bách Việt liên kết với các Trường Đại Học tuyển sinh các hệ: Đại học hệ liên thông, Đại học hệ từ xa, Đại học hệ chính quy, Đại học hệ vừa làm vừa học

Biểu Mẫu Đăng Ký Xét Tuyển Hệ Trung Cấp Từ Xa Tại Trường Bách Việt

09/08/2021

XEM THÊM BÀI VIẾT Tuyển Sinh Trung Cấp Hệ Từ Xa Tại Trường Bách Việt...

Tuyển Sinh Trung Cấp Điện Công Nghiệp Trên Toàn Quốc

11/01/2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRUNG CẤP ĐIỆN CÔNG NGHIỆP  Ngành điện công nghiệp giữ vai...